Over Ons

Project Baseline Belgium is een GUE initiatief bedoeld voor elke duiker van welke federatie dan ook. Dit project komt voort uit het mondiale Project Baseline en heeft als doel het vaststellen van een ijkpunt (Baseline) door middel van het langdurig verzamelen en analyseren van data zoals; zicht, temp, pH-waarde, flora en fauna. Dit ijkpunt kan gebruikt worden om constant gegevens mee te vergelijken. Door deze baseline te creëren zijn we in staat om te beoordelen hoe het gaat met onze geliefde wateren waar we zo graag in duiken. Aan de hand van de verkregen data hopen we in de toekomst zelfs officiële instanties te adviseren ter bevordering van de kwaliteit van onze wateren.

Deze website is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Project Baseline Belgium. Je kunt verschillende data via de website doorgeven (zijn we nu nog aan het bouwen) en je kunt bekijken wat de stand van zaken is betreffende bijv. zicht, temp, flora en fauna van een locatie.

Waarom doen we dit?

Door het langdurig verzamelen van data zoals; zicht, temp, pH-waarde, flora en fauna ontstaat er een “baseline”. Een ijkpunt waar we constant gegevens mee kunnen vergelijken. Door deze baseline te creëren zijn we in staat om te beoordelen hoe het gaat met onze geliefde wateren waar we zo graag in duiken. Aan de hand van de data hopen we in de toekomst zelfs officiële instanties adviseren over te ondernemen stappen om de kwaliteit van onze wateren te verbeteren.

De bedoeling van Project Baseline Belgium is om duikers, van welke federatie dan ook, een opdracht te geven. Deze opdracht luidt:

Het langdurig verzamelen en analyseren van gegevens over de wateren waar ze regelmatig duiken.

Hoe gaan we nu tewerk?

Er zijn natuurlijk heel wat manieren om verandering vast te leggen. Dit betekent een grote diversiteit aan potentiële data. Project Baseline Belgium is op dit moment in een opstartfase. In deze eerste fase zal het Project zich richten op het opstellen van de meetpunten, standaardisering van datavergaring, opmaken van de website en het enthousiasmeren van duikers. Er wordt gestart met de Put van Ekeren en we hopen in de toekomst meer duiklocaties toe te voegen.

De volgende metingen worden gedaan:

  • Gestandaardiseerde zichtmeting
  • Temperatuur meting
  • pH-meting
  • SETL-project
  • Soorten telling
  • Foto van een specifiek punt
  • Film

Namens de Project Baseline Belgium veel duik  plezier,
Ben van Asselt

GUE-BE - Vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
Zetel: Aarschotsestraat 55, 1800 Vilvoorde
Ondernemingsnummer: 0834 483 476
RPR: Rechtbank van Koophandel te Brussel, Britse Tweedelegerlaan 148 te 1190 Vorst
bestuur@gue-be.be
www.gue-be.be