Domein Muisbroek

Historie

De Ekerse dijk vormde van oudsher de verbinding tussen het dorp Ekeren en de Schelde en vormde een bijkomende bescherming van de polders ten zuiden van de dijk. De oorsprong ervan gaat terug tot het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648. In deze periode waren de dijken in en rond de Scheldepolders herhaaldelijk doorgebroken en sinds 1632 stond geheel het poldergebied tussen de Kauwensteinsedijk (grens Oorderen-Lillo) en de Stad Antwerpen onder water Lees meer…

Metingen

Het team Project Baseline Muisbroek (Put Van Ekeren) probeert (minimaal) maandelijks twee maal een officiële meting te doen van verschillende variabelen. Deze variabelen zijn het aantal meters zicht, de temperatuur van het water, pH-waarde van het water, temperatuur van de lucht, meteo, en het aantal auto’s. Eenmaal deze variabelen voor lange tijd gemeten proberen we door middel van analyse verbanden te zoeken. Per duik worden de variabelen gemeten, genoteerd en geregistreerd op deze website Lees meer…

SETL-Project

Het SETL-project heeft als doel de aangroei van soorten te registreren in de Put van Ekeren gedurende verschillende seizoenen. Dit project is goedgekeurd door AVOS en wordt uitgevoerd door team Project Baseline Put van Ekeren.  SETL-project werd voor het eerst ingezet door Anemoon.org in 2006 in zeehavens om een duidelijk zicht op de groei van invasieve soorten te krijgen Lees meer…

Fotopunt

Sinds kort hebben we een fotopunt om na te gaan hoe de plantengroei over de loop van het jaar veranderd.