Bos van Aa – Observaties – 02 mei 2014

Vijver 1 - grote noordelijke vijver

Soorten:

 • Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (4 stuks)
 • De tweekleppige schelpen zijn toegeknepen korfmossels (sinds 1989 hier in de lage landen te vinden en dus een exoot) of CORBICULA FLUMINALIS

Meting:

 • -1m: 805 uS, 19.5% O2, 8.7 pH
 • -6m: 793 uS, 20.4% O2, 7.99 pH

Vijver 2 - oosten van visvijver

Soorten:

 • Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft
 • Gekroesd fonteinkruid
 • Haarfonteinkruid? (nog niet zeker)
 • Soort kransblad?
 • Aantal grote karpers

Metingen:

 • -1m: 700 uS, 20.8% O2, 8.67 pH  (6.8pH met meetstrookje)
 • -3/4m: 709 uS, 206% O2, 8.26 pH
 • zicht: 0 - 1.5m
 • temp: 17C

Vijver 3 - spoelvijver (troebele vijver)

Soorten:

 • Gekroesd fonteinkruid
 • Rode of blauwe waterereprijs (nog geen bloemen)

Metingen

 • -0.5m: 703 uS, 21.0% O2, 8.03 pH
 • zicht: 0-0.5m
 • temp: 17C

Vijver 4 - U vijver in zuiden

Soorten:

 • Grof hoornblad
 • Gekroesd fonteinkruid
 • Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft
 • Toegeknepen korfmossels (CORBICULA FLUMINALIS)
 • De kokerjuffer (larve van een schietmot) ANABOLIA NERVOSA

Metingen:

 • -1m: 551 uS, 20.1% O2, 8.09 pH
 • -6m: 608 uS, 18.2% O2, 7.71 pH

Opmerking: De metingen voor PH zijn waarschijnlijk verkeerd daar het toestel niet goed was gekalibreerd.