Metingen

Het team Project Baseline Muisbroek (Put Van Ekeren) probeert (minimaal) maandelijks twee maal een officiële meting te doen van verschillende variabelen. Deze variabelen zijn het aantal meters zicht, de temperatuur van het water, pH-waarde van het water, temperatuur van de lucht, meteo, en het aantal auto’s. Eenmaal deze variabelen voor lange tijd gemeten proberen we door middel van analyse verbanden te zoeken. Per duik worden de variabelen gemeten, genoteerd en geregistreerd op deze website. Je kunt hier de gemeten waarden bekijken op onderstaande grafieken.

Het aantal meters zicht wordt gemeten, aan de ankerketting van de groene boei, op verschillende diepten. Deze zijn respectievelijk 15m, 12m, 9m, 6m en 3m. Er is gekozen voor deze plek omdat hier weinig tot geen duikers zijn die het zicht van de Put van Ekeren kunnen beïnvloeden. Er wordt gebruik gemaakt van een zichtmetingskaartje (VIZ-meter).

VIZ meter in actie

VIZ meter in actie

Dit kaartje bestaat uit verschillende zwarte vlakken en witte streepjes. Het kaartje wordt door de duiker beschenen met een 21 watt HID lamp terwijl hij zich achteruit manoeuvreert en daarbij een gemarkeerde spool uitrolt. Op het moment dat de bovenste twee witte streepjes niet meer zichtbaar zijn maar het middelste nog wel, wordt gekeken naar het aantal meters afgerolde lijn. Het aantal meters zicht op de verschillende diepten worden genoteerd en geloged op deze website.

De temperatuur van het water wordt gemeten door de dieptemeters van de duikers. Ook deze wordt op verschillende diepten gemeten om vervolgens een gemiddelde te berekenen. Gedurende het seizoen, in het bijzonder tijdens het opwarmen en afkoelen van het water, hopen we een goed beeld te krijgen van de thermocline van de Put van Ekeren.

Per kwartaal maken we een rapportage over de verschillende meetwaarden. Deze worden aangeboden aan AVOS en gepubliceerd op de website.