SETL-Project

Het SETL-project heeft als doel de aangroei van soorten te registreren in de Put van Ekeren gedurende verschillende seizoenen. Dit project is goedgekeurd door AVOS en wordt uitgevoerd door team Project Baseline Put van Ekeren.

SETL-project werd voor het eerst ingezet door Anemoon.org in 2006 in zeehavens om een duidelijk zicht op de groei van invasieve soorten te krijgen. PVC-platen worden opgehangen en de onderzijde van de plaat wordt gedurende het “in water tijd” gemonteerd. Elke 3 maanden worden de platen gefotografeerd en uit het water genomen in een container. Dan worden ze opnieuw gefotografeerd in hoge resolutie. Onbekende soorten op de platen worden bewaard en geanalyseerd. Voor het analyseren van de platen wordt een netwerk van 25 vierkantjes gebruikt om de positie van organismen te controleren. Vervolgens worden  nieuwe of gereinigde platen worden weer opgehangen.

Meer informatie: Aanemoon.org

In zoetwater de groei is niet altijd zo spectaculair dus de zoetwater strategie verschilt van het zoutwater-protocol.

Samen met AVOS en enkele biologen zullen de platen geanalyseerd en gefotografeerd worden. Hierover zal om de drie maanden een rapportage verschijnen.

Er wordt gewerkt met gecodeerde platen die volgens een planning (om de 3 maanden) worden opgehangen en teruggeplaatst.

Verslagen van vorige SETL dagen: